raam 135raamrraam 135Fien Ling januari 2023  Melissa GhietteMelissa Ghiette (°1987) is een Belgisch beeldend kunstenaar, wonend en werkend in Gent. Ghiette begon aan de Rietveld Academie in Amsterdam met de ambitie om als graficus haar strepen te verdienen. Na een tijdje zag ze het echter “groter” en maakte de overstap naar Beeldende Kunst. Na het behalen van de bachelor in deze discipline trok ze naar het KASK in Gent om haar plastische vaardigheden te perfectioneren en een master Beeldhouwkunst op zak te steken. Haar werk bestaat vooral uit dynamische installaties die vaak uitgroeien tot eigenzinnige constructies. Haar werkproces begint met het categoriseren van feiten en fabels, gevoelens en werkelijkheden, maatschappelijke gebeurtenissen en alledaagse onnozele situaties. Hierna volgt er een selectieprocedure die zal uitwijzen welke plastische vormgeving het ontwerp krijgt en in welke constructie het uiteindelijk zal worden gegoten en geëtaleerd. Ghiette speelt graag met verschillende materialen, designs en industriële elementen in haar ontwerpen. Een kunstwerk is volgens haar niet bedoeld om als passief object te fungeren. Integendeel, een sculptuur of installatie, is een dynamische en flexibele identiteit, die één wordt met de omgeving en haar entourage bespeelt.


Melissa Ghiette( 1987) is a Belgian visual artist, living and working in Ghent. Ghiette started at the Rietveld Academy in Amsterdam with the ambition to earn her stripes as a graphic artist. After a while, she saw it “bigger” and made the switch to Visual Arts. After obtaining a bachelor's degree in this discipline, she went to KASK in Ghent to perfect her plastic skills and to earn a master's degree in sculpture. Her work mainly consists of dynamic installations that often grow into idiosyncratic constructions. Her work process starts with the categorization of facts and fables, feelings and realities, social events and everyday silly situations. This is followed by a selection procedure that will determine the material , the design and the construction in which it will ultimately be cast and displayed. Ghiette likes to play with different materials, designs and industrial elements in her oeuvre. According to her, a work of art is not intended to function as a passive object. On the contrary, a sculpture or installation is a dynamic and flexible identity that becomes one with the environment and plays with its entourage.

DE LA KRWAK


De la quoi?
De La Krwak, een invasieve kikkersoort, niet kwakend.
Hun DNA is een mix van het  bombastische van Delacroix's ontwerpen en Manga karakteristieken.
Hun dril werd overspoeld door golven van Oosterse en Westerse culturen en technieken.
Deze eigenzinnige wezentjes, rechtstreeks uit de Fabels van La Fontaine 2.0. en vreemde verhalen, bouwen langzaam maar zeker aan hun totem.

Wat is culturele afkomst vandaag? Wat is toe-eigening? Is Delft's blauw niet gewoon Chinees blauw?
En wat doet die kikker daar?  

Melissa nodigt je uit om naar dit modulaire verhaal te komen kijken.
Waarschuwing: de kikkers zijn geen lieverdjes en het werk kan sporen van dramatische scènes bevatten.


Ze toont haar modulaire installatie in RAAM135 van 1/5/2023 tot 30/6/2023.

She will be showing her modular installation at RAAM135 from 1/5/2023 until 30/6/2023.

Take a stroll and pass by wolterslaan 135, 9040 Gent.Meer informatie via haar website: https://www.melissaghiette.com/

︎


Ilse Popelier


Born 1968.
Graduated at the Higher Architecture Institute of Ghent in 1990.
Lives and works in Ghent.
Drawings in oil crayons on paper.

Life is the succession of events, silences and phases. Everything is constantly in motion, after hectic comes calm, after light comes darkness, after impressive comes simplicity. One is only expressed through the other and eventually all goes by and all is relative.
Topics in the drawings can be anything because they are all equally important or unimportant.
The moment in which something happens or nothing happens is drawn.

She will be showing some large-scale drawings at RAAM135 from 9/12/2022 until 31/1/2023. Take a stroll and pass by wolterslaan 135, 9040 Gent.

If you have an interesting project, question or you want to purchase a drawing, please contact ilse.popelier@telenet.be or call +32 474 25 97 97. Say Hi, from us! 


click here for website
or follow instagram @ilsepopelier

raam 135
Johannes Elebaut
oktober 2021
photo credit @toosoontoolate

Johannes Elebaut

Johannes Elebaut is an interdisciplinary artist based in Ghent, Belgium. He has a background in interior and graphic design. He started in 2020 developing an art practice in collage making, photography, printing and installation.

Constantly updating and reinterpreting images from his archive.  Collecting random fragments from old books, envelopes, archives & files. Then sorting them by colour, age, patina & shape. After some time and playing with compositions he freezes them, a final glue day.


The process continues after he photographs the collages, which are then again used in new works with different printing and representation techniques. He searches for a certain balance in composition, color, material & spatiality.
For raam135 he created a new work on site. LIGHTBOX_01, is a prototype to test how the images and collages interact with light. They will change over time and leave a glowing print during the dark hours of the day . This work is built on site and inspired by the context, the wolterslaan.


He made a collection of photographs on regular walks in our street of curbstones,  masonry bonds, and transitions between the facades. They were then cut and pasted into a new body of work. The work will change in the coming weeks and leave a shimmer in the evening in the Wolterslaan.


If you have an interesting project, question or you want to purchase a collage please contact
johannes.elebaut@icloud.com
0032 486 29 55 35

︎︎
raam 135
Ysaline Ophoff
april 2021

balancê


Ysaline Ophoff, afgestudeerd aan LUCA School of Arts Brussel als architect, besloot om haar fascinatie voor ambachten in de praktijk om te zetten en reisde naar de Braziliaanse Amazone in 2019. Na een onderdompeling in verschillende traditionele mandweeftechnieken bij lokale mandenwevers werd balancê geboren, een raakvlak tussen ambacht en kunst.

Met balancê wil ze verhalen tastbaar maken door onderzoek te doen naar lokale traditionele mandweeftechnieken die stilaan verdwijnen. Haar intentie is om dit immaterieel cultureel erfgoed te valoriseren en te waarborgen. Ze tracht de waarde van traditie en cultuur om te zetten naar nieuwe vormen en objecten.

Ysaline kiest ervoor  uitsluitend met lokale reststromen te werken. Momenteel concentreert ze zich op ‘ghost gear’ (verlaten, verloren of weggegooide touwen en netten uit de visindustrie die de oceanen vervuilen) en afvalmaterialen van vissers/havens in de Algarve in Portugal. Ze ontrafelt en wast de bij elkaar gesprokkelde touwen. Ze experimenteert met hoe bepaalde materialen mee- of tegenwerken en tot verrassende resultaten leiden.

De collectie Coral is een ode aan traagheid en traditionele ambachten, en een oproep tot ecologische bewustwording.

pricelist https://balancetangiblestories.wordpress.com

if you are interested please mail us hello@randwerk.org
we can arrange a pick-up at raam135

balancê


Ysaline Ophoff, a graduate of LUCA School of Arts  Brussels as an architect, decided to put her fascination for crafts into practice and traveled to the Brazilian Amazon in 2019. After an immersion in various traditional basket weaving techniques with local basket weavers, balancê was born, an interface between craft and art.


With
balancê she wants to make stories tangible by researching local traditional basket weaving techniques that are gradually disappearing. Her intention is to valorise and safeguard this intangible cultural heritage. Ysaline tries to convert the value of tradition and culture into new forms and objects and chooses to work exclusively with local residual flows.

She is currently focusing on ghost gear (abandoned, lost or discarded fishing ropes and nets that pollute the oceans) and waste materials from fishermen / ports in the Algarve, Portugal. She unravels and washes the gathered ropes. She experiments how certain materials cooperate or counteract and lead to surprising results.

The collection
Coral is an honouring to slowness and traditional crafts, and a call for ecological awareness.
follow on instagram ︎
raam 135
Fien Ling
januari 2021

Fien Ling

F Ling tekent, schildert en bouwt op papier, hout en canvas. Vertrekkend van een verzameling van alledaagse fragmenten, bouwt F Ling nieuwe realiteiten. Soms ongewoon in hun schaal, perspectief of combinatie van elementen. F Ling woont en werkt in Gent, België.
Wil je meer weten of zien?
Mail naar fien.r.ling@gmail.com


F Ling draws, paints and builds on paper, wood and canvas. Starting from a collection of ordinary fragments, F Ling builds new realities, sometimes extraordinary in their scale, perspective or combination of elements.  F Ling lives and works in Ghent, Belgium. Want to know or see more?
Email fien.r.ling@gmail.com


raam 135
Ambet Manalo
september 2020

Gentse vormgever Ambet Manalo presenteert een zorgvuldig ontworpen collectie handgemaakt meubilair en woonaccessoires 

Sinds 2010 creëert hij met oog voor detail. Elk ontwerp is een subtiele oefening tussen oorsprong en ervaring. Verbonden met een passie voor meubelmakerij zorgt deze mix voor een poëzie in zijn creaties. Hij schaaft tot een uitgepuurd object.
Ghent-based woodworker.
Custom made objects and furniture with an eye for functionality and simplicity, crafted with passion.

contact: www.instagram.com/ambetmanalo
raam 135
Gent, België
Wolterslaan 135
september 2020


raam 135
is het fysieke uitstalraam van randwerk en vrienden. randwerk nodigt uit en cureert samen met de vrienden het beeld in het raam.
raam 135 biedt een publiek. randwerk onderzoekt en bevraagt voornamelijk de rol van randen. Fysieke randen zoals hoe ruimte wordt gemaakt door zijn grenzen en afbakeningen. Randen tussen verschillende schalen en disciplines. Anderzijds de onzichtbare grenzen in relatie tot de structuren en systemen die ten grondslag liggen aan de hedendaagse samenleving in lokale en mondiale contexten. randwerk pleit voor een progressieve cultuur, de toekomst is pluralistisch, meerstemmig.

randwerk ︎ hello@randwerk.org ︎+32 475 57 44 43