raam 135
Johannes Elebaut
oktober 2021
photo credit @toosoontoolate

Johannes Elebaut

Johannes Elebaut is an interdisciplinary artist based in Ghent, Belgium. He has a background in interior and graphic design. He started in 2020 developing an art practice in collage making, photography, printing and installation.

Constantly updating and reinterpreting images from his archive.  Collecting random fragments from old books, envelopes, archives & files. Then sorting them by colour, age, patina & shape. After some time and playing with compositions he freezes them, a final glue day.


The process continues after he photographs the collages, which are then again used in new works with different printing and representation techniques. He searches for a certain balance in composition, color, material & spatiality.
For raam135 he created a new work on site. LIGHTBOX_01, is a prototype to test how the images and collages interact with light. They will change over time and leave a glowing print during the dark hours of the day . This work is built on site and inspired by the context, the wolterslaan.


He made a collection of photographs on regular walks in our street of curbstones,  masonry bonds, and transitions between the facades. They were then cut and pasted into a new body of work. The work will change in the coming weeks and leave a shimmer in the evening in the Wolterslaan.


If you have an interesting project, question or you want to purchase a collage please contact
johannes.elebaut@icloud.com
0032 486 29 55 35

︎︎
raam 135
Ysaline Ophoff
april 2021

balancê


Ysaline Ophoff, afgestudeerd aan LUCA School of Arts Brussel als architect, besloot om haar fascinatie voor ambachten in de praktijk om te zetten en reisde naar de Braziliaanse Amazone in 2019. Na een onderdompeling in verschillende traditionele mandweeftechnieken bij lokale mandenwevers werd balancê geboren, een raakvlak tussen ambacht en kunst.

Met balancê wil ze verhalen tastbaar maken door onderzoek te doen naar lokale traditionele mandweeftechnieken die stilaan verdwijnen. Haar intentie is om dit immaterieel cultureel erfgoed te valoriseren en te waarborgen. Ze tracht de waarde van traditie en cultuur om te zetten naar nieuwe vormen en objecten.

Ysaline kiest ervoor  uitsluitend met lokale reststromen te werken. Momenteel concentreert ze zich op ‘ghost gear’ (verlaten, verloren of weggegooide touwen en netten uit de visindustrie die de oceanen vervuilen) en afvalmaterialen van vissers/havens in de Algarve in Portugal. Ze ontrafelt en wast de bij elkaar gesprokkelde touwen. Ze experimenteert met hoe bepaalde materialen mee- of tegenwerken en tot verrassende resultaten leiden.

De collectie Coral is een ode aan traagheid en traditionele ambachten, en een oproep tot ecologische bewustwording.

pricelist https://balancetangiblestories.wordpress.com

if you are interested please mail us hello@randwerk.org
we can arrange a pick-up at raam135

balancê


Ysaline Ophoff, a graduate of LUCA School of Arts  Brussels as an architect, decided to put her fascination for crafts into practice and traveled to the Brazilian Amazon in 2019. After an immersion in various traditional basket weaving techniques with local basket weavers, balancê was born, an interface between craft and art.


With
balancê she wants to make stories tangible by researching local traditional basket weaving techniques that are gradually disappearing. Her intention is to valorise and safeguard this intangible cultural heritage. Ysaline tries to convert the value of tradition and culture into new forms and objects and chooses to work exclusively with local residual flows.

She is currently focusing on ghost gear (abandoned, lost or discarded fishing ropes and nets that pollute the oceans) and waste materials from fishermen / ports in the Algarve, Portugal. She unravels and washes the gathered ropes. She experiments how certain materials cooperate or counteract and lead to surprising results.

The collection
Coral is an honouring to slowness and traditional crafts, and a call for ecological awareness.
follow on instagram ︎
raam 135
Fien Ling
januari 2021

Fien Ling

F Ling tekent, schildert en bouwt op papier, hout en canvas. Vertrekkend van een verzameling van alledaagse fragmenten, bouwt F Ling nieuwe realiteiten. Soms ongewoon in hun schaal, perspectief of combinatie van elementen. F Ling woont en werkt in Gent, België.
Wil je meer weten of zien?
Mail naar fien.r.ling@gmail.com


F Ling draws, paints and builds on paper, wood and canvas. Starting from a collection of ordinary fragments, F Ling builds new realities, sometimes extraordinary in their scale, perspective or combination of elements.  F Ling lives and works in Ghent, Belgium. Want to know or see more?
Email fien.r.ling@gmail.com


raam 135
Ambet Manalo
september 2020

Gentse vormgever Ambet Manalo presenteert een zorgvuldig ontworpen collectie handgemaakt meubilair en woonaccessoires 

Sinds 2010 creëert hij met oog voor detail. Elk ontwerp is een subtiele oefening tussen oorsprong en ervaring. Verbonden met een passie voor meubelmakerij zorgt deze mix voor een poëzie in zijn creaties. Hij schaaft tot een uitgepuurd object.
Ghent-based woodworker.
Custom made objects and furniture with an eye for functionality and simplicity, crafted with passion.

contact: www.instagram.com/ambetmanalo
raam 135
Gent, België
Wolterslaan 135
september 2020


raam 135
is het fysieke uitstalraam van randwerk en vrienden. randwerk nodigt uit en cureert samen met de vrienden het beeld in het raam.
raam 135 biedt een publiek. randwerk onderzoekt en bevraagt voornamelijk de rol van randen. Fysieke randen zoals hoe ruimte wordt gemaakt door zijn grenzen en afbakeningen. Randen tussen verschillende schalen en disciplines. Anderzijds de onzichtbare grenzen in relatie tot de structuren en systemen die ten grondslag liggen aan de hedendaagse samenleving in lokale en mondiale contexten. randwerk pleit voor een progressieve cultuur, de toekomst is pluralistisch, meerstemmig.

randwerk ︎ hello@randwerk.org ︎+32 475 57 44 43

under construction ⚠️️